1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-onas


1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-onas
1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-onas statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkkamparas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.